อนุทิน 161319 - ต้นโมกข์

จะใช้แบบเรียน หรือไม่ใช่แบบเรียน? นี่เป็นปัญหาทางไวยากรณ์ ตอนที่ 3

วิธีการสอนไวยากรณ์แบบจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ?

ในขณะที่หนังสือแบบเรียนจำนวนมาก อาจรวมกิจกรรมที่ใช้วิธีการแบบนิรนัย และอุปนัยร่วมกัน แต่โดยส่วนใหญ่ในหนังสือแบบเรียนจะนำเสนอกฎ ให้ตัวอย่าง และนำเสนอกิจกรรม แน่นอนว่าใช้วิธีการแบบนิรนัย วิธีการแบบนิรนัยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่าจะเน้นไปที่โครงสร้างที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกผู้เรียนที่กำลังเริ่มเรียน และใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับนักเรียนในการกลับมาทบทวนเรื่องโครงสร้างที่เรียนไปแล้ว สิ่งนี้คือข้อได้เปรียบ

แต่ปัญหาคือวิธีการนี้จะจำกัด ในประสบการณ์ของฉัน บางครั้งการนำเสนอกฎผ่านหนังสือเรียนจะไม่ประสบผลสำเร็จเสมอไป โครงสร้างบางอย่างก็ไม่มีในภาษาที่ 1 ของนักเรียน หากใช้วิธีการนี้ต่อไป ก็ไม่สมควรที่จะใช้แบบเรียน

เว้นไว้ก็แต่ให้เวลานักเรียนในการสำรวจแบบเรียน แล้วค่อยเรียนกฎในภายหลัง และบางครั้งก็อาจเกิดความเข้าในผิด และสุดท้ายคือความสับสน สิ่งที่ฉันจะทำเมื่อเจอไวยากรณ์ที่ยากๆก็คือการใช้วิธีแบบอุปนัย และนำเสนอไวยากรณ์ในชีวิตจริง และบริบทที่จับต้องได้ ในแง่นี้ พวกเราได้ช่วยให้ผู้เรียนค้นพบหลักการและนำไปสู่ชีวิตจริง ปัญหาที่ปรากฏก็คือ พวกเราไม่อาจเน้นไปที่วิธีการสอนแบบอุปนัย เพราะหนังสือแบบเรียนไม่ยกตัวอย่างเพียงพอให้เราได้ใช้ และข้อทดสอบเราจะเป็นแบบโครงสร้างและความถูกต้อง

แปลและเรียบเรียงจาก

Salaiman Jenkins. To textbook or not to textbook? This is grammar question

เขียน 24 Oct 2018 @ 18:49 ()


ความเห็น (0)