อนุทิน 161302 - บางทราย

มาเก็บบันทึกทั้งหมด เอาไว้ รวมทั้ง Comment ทั้งหมดด้วย ถือเป็นโอกาสทบทวนสิ่งที่ผ่านมา ซาบซึ้งกับเพื่อนๆมาก และขอบคุณ G2K จริงๆ ที่เปิดโอกาสสาธารณะให้สมาชิกมีเวทีนี้ขึ้น การรวบรวมบันทึกเป้าหมายที่สำคัญ อยากเก็บ Comment เพื่อให้เห็นมุมความเห็น หรือกระจกของสังคมที่มองต่อบันทึกเรื่องราวนั้นๆ ขอบคุณทุกท่านใน G2K ครับ ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

เขียน 24 Oct 2018 @ 09:50 () แก้ไข 24 Oct 2018 @ 09:52, ()

คำสำคัญ (Tags) #bangsaiความเห็น (1)

-ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ G2K ครับอาจารย์…ที่ีนี่ทำให้ผมได้เจอกัลยาณมิตรมากมายและที่สำคัญได้ทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจครับ…โอกาสดีๆ ต่างๆ ได้ก่อเกิดขึ้นจากคลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่นี่ครับ