อนุทิน 161289 - ต้นโมกข์

จะใช้แบบเรียน หรือไม่ใช่แบบเรียน? นี่เป็นปัญหาทางไวยากรณ์ ตอนที่ 2

การเรียนรู้ไวยากรณ์แบบนิรนัย กับ การเรียนรู้ไวยากรณ์แบบอุปนัย

วิธีการสอนไวยากรณ์ได้รับการถกเถียงสำหรับนักวิชาการมามากมาย Hird ได้เขียนว่าไวยากรณ์ควรสอนแบบนิรนัย (deductive) หรือ อุปนัย (inductive) มากกว่ากัน? งานของเขาเกี่ยวข้องกับการอภิปรายของเรา หากเราสำรวจถึงแบบเรียนที่ใช้หลักสูตรไวยากรณ์ที่เป็นแบบใดแบบหนึ่ง หรือจะใช้การสอนทั้งสองวิธีด้วยกัน การตอบคำถามนี้ เราจำเป็นต้องกล่าวถึงวิธีการสอนทั้งสองวิธีร่วมกัน

การเรียนรู้ไวยากรณ์แบบนิรนัยเป็นสิ่งที่เห็นชัดแล้วในสมัยนี้ ก็คือการเน้นที่โครงสร้าง และความถูกต้อง ในขณะที่การสอนแบบอุปนัยจะเน้นไปที่ตัวผู้เรียนมากกว่าในการที่ผู้เรียนจะสรุปกฎออกมาเอง ในฐานะครู เธออาจได้รับนโยบายจากผู้บริหาร หรือเราเองเป็นผู้เลือกว่าวิธีการใดจะเหมาะสมกับเรา และผู้เรียนมากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม ต้องมีการระบุถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อกำหนดงานที่ดีที่สุดในบริบทเฉพาะของเราเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Salaiman Jenkins. To textbook or not to textbook? This is grammar question

เขียน 23 Oct 2018 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)