อนุทิน 161250 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๘๘

จากวันนั้น…มาสู่วันนี้จวนจะ ๒๘ ปีแล้ว…ดูเวลาว่านาน…แต่ในความเป็นจริงมันผ่านไปเร็วมาก ๆ หาก ณ เวลานี้…”สวนป่าสักทอง…ที่ครอบครัวของเราขึ้นชื่อสวนป่าสักทอง ที่ถูกต้องตามกฎหมาย…น้ำพัก - น้ำแรง ที่ฉันทำควบคู่ไปกับการทำอาชีพรับราชการ

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)