อนุทิน 161187 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๖๗

ช่วงเช้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประชุมย่อย กบม. + คณะกรรมการกองทุน (ย่อย) ก่อนจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณา ฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับบุคลากรของ มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)