อนุทิน 161062 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๔๐

ว่าโอ้ละหนอนางเอย…เจ้ากะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่…ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อกะย้อนว่าย้อนว่า…ย้อนบุญผลาเด้เนาะ…พาเฮามาพบพ้อ…ฮู้สึกคือกันอยู่เนาะ…คือฮักที่รอที่ฝัน…ให้บุญผลาพาฮัก…ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน…ได้หายใจอยู่ใกล้ใกล้กัน…จนฮอดมื้อตาย…ได้ซ่ำนี้กะพอ

https://www.gotoknow.org/posts/654190ความเห็น (0)