อนุทิน 161045 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๓๒

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า…ทำไมความคิดของคนนั้น ไม่เหมือนกับความคิดของคน ๆ นี้…สาเหตุเพราะสภาพแวดล้อม สังคม ความพร้อม การได้รับโอกาส การสั่งสอน วัฒนธรรม ค่านิยม การใช้ชีวิต สถานะของครอบครัวและฐานะ การใช้ชีวิต ความรู้ที่ได้รับ ฯลฯ มีความแตกต่างกัน จึงทำให้กระบวนการคิดของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (0)