อนุทิน 161041 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๒๙

จะทำอะไร…ก็ให้รีบทำ เพราะวัน เวลาผ่านไปไม่คอยใคร อย่ารอให้ถึงเวลาเกษียณอายุแล้วค่อยทำ…ครอบครัวของเราทำตามคำสอนของพ่อ ๓๐ ปี ผ่านไป…นี่คือ สวนตาลที่ปลายนาของครอบครัวเรา…มาสมัยนี้ พี่ฟ้าครามกับพี่ Sky ถึงคิวที่ต้องดูแลแทนความเห็น (0)