อนุทิน 161014 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๐

พิจารณาดูตั้งแต่เริ่มทำงานมา ชีวิตของฉัน คือ <a href=”https://www.gotoknow.org/posts/655397…”>https://www.gotoknow.org/posts/655397…</a>ขอบคณพ่อและแม่ + ปู่เรของฟ้าคราม ที่สอนและบอกให้ฉันมาเป็นคนแบบนี้…และได้สอนอาจารย์ภัคร + พ่อเพรียงของพี่ฟ้าครามและพี่ Sky ไปแล้ว…ต่อไปถึงคิวของพี่ฟ้าครามและพี่ Sky…น่าจะพอได้อยู่ เพราะพวกเธอมีแวว…เป็นคนที่สังคมไทยจะต้องการในอนาคต…คนที่พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด สร้างงานด้วยผลงานของตนเองให้ได้ค่ะความเห็น (0)