อนุทิน 160999 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๙

ยิ่งทำงาน…ยิ่งเห็นอะไรในบางอย่าง เกี่ยวกับการทำงานกับคำว่า “อคติ…อัตตา…ความไม่มีระบบ ฯลฯ”ความเห็น (0)