อนุทิน 160939 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๑๐๒

วันนี้…เวลา ๑๐.๐๐ น. เตรียมเข้าร่วมประชุมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มรภ.พิบูลสงคราม…เป็นงานประจำที่ทำมาเกือบ ๓๑ ปี…สำหรับการทำงานภาครัฐ…มีทั้งภาพของคนพอใจ + ไม่พอใจ…เป็นธรรมดาของมนุษย์…สุดที่จะกล่าวอ้าง มา ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารกระจายอำนาจลงสู่คณะ…จึงเพลา ๆ หน่อย มิเช่นนั้น…กองบริหารงานบุคคล รับเต็ม ๆ…แบบนี้ “ฉันชอบบบบบบบบ…” แบ่งเบาความรับผิดและรับชอบ คริ ๆ ๆ…ความเห็น (0)