อนุทิน 160801 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๗๕

เตรียมทำ Power Point เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์งาน เพื่อบรรยายให้น้อง ๆ เจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารงานบุคคล…เพื่อเป็นแม่ไก่ ลงไปถ่ายทอดในการเขียนภาระงานทั้งมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสำหรับสายสนับสนุนวิชาการ ตามกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง…เพราะอีกไม่กี่ปี ฉันเกษียณ น้อง ๆ จะได้เดินงานได้ต่อ…นี่คือ การสร้างมนุษย์ให้เรียนรู้รุ่นสู่รุ่นของฉันความเห็น (0)