อนุทิน 160741 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๕๘

สรุปวันลาปีงบประมาณนี้ เหลือ ๒๖ วัน ตัดให้หลวงไป ๖ วัน…ยกไปปีงบประมาณ ๒๕๖๒ = ๒๐ วัน + ๑๐ วัน (สิทธิ์ที่พึงได้ของฉันเองในปีงบประมาณ ๒๕๖๒) = ๓๐ วัน สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒…ก็มิจำเป็นที่ต้องลาให้หมด…ทำเพื่อราชการบ้างจะเป็นไรไป…จิตสำนึกที่คิดแต่แบบนี้…ทำไปความเห็น (0)