อนุทิน 160733 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๕๔

เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑…เวลา ๐๙๐๐ น. เป็นต้นไป…วันนี้กับการเป็นอธิการบดีคนใหม่ จะ ๖๐ หรือไม่ ๖๐…ปัญหาที่กฎหมายทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติ…”เหนื่อยใจ”ความเห็น (0)