อนุทิน 160683 - ต้นโมกข์

การฆ่าตัวตายของไทยน่าจะเกิดมาจากการขยายตัวเป็นเมือง และการตีตราทางสังคม ตอนที่ 2

Boonrueng ยังกล่าวอีกว่า จะมีคน 6 คนพยายามที่จะฆ่าตัวตายทุกๆชั่วโมงในประเทศไทย หรือประมาณ 53,000 ทุกๆปี แต่ส่วนใหญ่กระทำไม่สำเร็จ จำนวนที่กรมมีอยู่บอกว่าคนประมาณ 3,934 ฆ่าตัวตายในปี 2017 ซึ่งจำนวนน้อยกว่า 4,131 ปี 2016 เจ้าหน้าที่ได้บอกว่าภาวะสูญเสียทางเศรษฐกิจของปัญหานี้มากกว่า 400 ล้านบาท

กรณีที่เยาว์วัยที่สุดคือต่ำกว่า 10 ขวบ ในขณะที่คนอายุ 30-59 ปีมีแนวโน้มที่จะฆ่าตนเอง Boonrueng ยังกล่าวอีกว่า คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด, แอลกอฮออล์, และปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 4-100 ครั้งมีแนวโน้มที่จะฆ่าตนเอง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่คนอายุ 60-64 จะใกล้เคียง 10 ต่อแสนคน พวกนี้จะเป็นพวกซึมเศร้า และถูกทิ้งจากครอบครัว

ตามองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอัตราการฆ่าตัวตายต่อหัวของประเทศไทยในปี 2016 คือ 14.4 ต่อคนหนึ่งแสนคน แต่ที่วัดโดยกรมสุขภาพจิตได้เท่ากับ 6.35 ระดับจากองค์การอนามัยโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชาได้ 5.3 มาเลเซียได้ 5.5 และพม่าได้ 7.8 หากมองทั้งโลก การอัตราการฆ่าตัวตายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 60% ใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมา

แปลและเรียบเรียงจาก

Jintamas Saksornchai. THAI SUICIDES INFLAMED BY URBANIZATION, SOCIAL STIGMAS

เขียน 26 Sep 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)