อนุทิน 160654 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๑

ช่วงเช้าของวันนี้ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑…เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ Green Office

สำหรับช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร มรภ.พิบูลสงครามความเห็น (0)