อนุทิน 160646 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๘

ทำงานเกี่ยวกัน “คน” มานานร่วม ๓๐ ปี…หากไม่เข้าใจคน ไม่เข้าใจกระบวนการในการพัฒนามนุษย์ ก็อย่าทำเลยสะดีกว่า อิอิ…คนจะเก่งได้ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน การเรียนรู้เพิ่มเติมให้ทันกับเหตุการณ์ สังคม ฯลฯ

“เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง”ความเห็น (0)