อนุทิน 160643 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๕

ข้าวทุกจาน…อาหารทุกเม็ด อย่าลืม!!!…ผู้มีพระคุณ…เราเติบโตขึ้นมาเองไม่ได้ หากไม่มีผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณที่คอยดูแลเราตอนที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้…ความเห็น (0)