อนุทิน 160641 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๓

“คุณธรรม”…เป็นเรื่องที่ไม่ยากในการสอนคน เพียงแต่ต้องเข้าใจมนุษย์ให้ได้ก่อน ค่อย ๆ ยัดเยียดสิ่งที่ตัวเราวิเคราะห์แล้วว่าดีที่สุด สำหรับเขา…ค่อย ๆ บอก ค่อย ๆ สอน บอกด้วยเหตุ ด้วยผล…ยิ่งเป็นไม้อ่อน ขอบอกว่า…ท่านจะได้เด็กที่มี “คุณธรรม” ต่อประเทศชาติ ได้เป็นอย่างดี เพราะนี่คือ “การสร้างคน เพื่อประเทศชาติ บ้านเมืองของไทยในอนาคต…

ใจท่านต้องการสิ่งใด อยากเห็นสิ่งใด ทำให้เขาเห็นแล้วเขาจะตราตรึงท่าน อยู่ในใจเขาไปจนเขาเติบโตขึ้นได้เอง…แนวคิดที่ดีจะฝังอยู่ในหัวของเขาคนนั้นแล้ว…นี่คือ การสร้างคุณภาพเด็กรุ่นใหม่ สำหรับ Gen Z…คุณธรรมที่ช่วงนี้ขาดหายไปจากบ้านเมือง ช่วยกันสร้าง สักวันหนึ่งท่านจะได้เห็นเด็กที่มีคุณธรรม ความดี แน่นอน…หากท่านไม่อคติต่อเขาเสียก่อนความเห็น (0)