อนุทิน 160639 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๓๑

“การลองใจ”…ฉันจะนำมาใช้บ่อย…สำหรับการทำงาน ในการลองใจคน เพื่อเรียนรู้ “พฤติกรรม” ของคน ๆ นั้น คริ ๆ ๆ…เพราะจะได้รู้ใจคนว่ามีความคิดเช่นไร มีนิสัยเช่นไร เชื่อได้เพียงใด…เรียกว่า นี่คือ ขั้นสูงของการมีความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่กับการมีความรู้ความเห็น (0)