อนุทิน 160610 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๔

“จิตที่คิดดี…แม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาที…ก็เป็นบุญ”…ฝึกให้ได้ “บุญทางใจ”

เรียนรู้…จากตัวของฉันเองความเห็น (0)