อนุทิน 160607 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๒๑

การประเมินค่าคน…มิควรประเมินจากใบปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรอย่างเดียว…แต่ควรประเมินจากความสามารถและจิตใจด้วย…เหมือนกับปัจจุบัน เรื่องการนำ “สมรรถนะ” Competency และ Skill (ทักษะ) เลยอ่ะ!!!…ขอบอกอีกนาน กว่าจะมีการพัฒนามนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมความเห็น (0)