อนุทิน 160586 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๑๗

“ความรู้” หากเมื่อเรารู้แล้ว…ควรนำมาปรับและประยุกต์ใช้ให้ได้กับตัวเราให้มากที่สุด…จะทำให้เห็นถึง “สมรรถนะ” (พฤติกรรม,ลักษณะเด่น) ของคน ๆ นั้น นั่นคือ ความสามารถเฉพาะตนของคน ๆ นั้นความเห็น (0)