อนุทิน 160575 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๗

จงเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิต…ให้มากที่สุด เพราะนั่นคือ สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่แท้จริงความเห็น (0)