อนุทิน 160436 - prayat duangmala

วันที่ 21 กันยายน เป็นวันสันติภาพสากล อ่านสาร นายกรัฐมนตรีและสวมเสื้อขาวทั้ง รร.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดในสังคม..การจะปรองดองกันได้ หันหน้าพูดคุยด้วยเหตุผล

เขียน 21 Sep 2018 @ 09:20 ()


ความเห็น (0)