อนุทิน 160419 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๙

การทำงานของคน Gen ย่าบุษ กับเด็ก Gen ใหม่ อาจไม่เหมือนกัน เพราะเราคนละประเภทกัน…ย่าบุษทำงาน เพื่อจบแบบสวยงาม เพื่อบ้านเมือง…สำหรับเด็ก Gen ใหม่ ต้องการทำแบบไหน ย่าบุษไม่ทราบ ขอทราบแต่เพียงว่า…ต้องเกษียณแบบไม่มีที่ติเท่านั้น…มิได้ทำเพื่อตนเอง แต่ทำเพื่อส่วนรวมของทุกคนความเห็น (0)