อนุทิน 160414 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๔

ทำงานภาครัฐ…หากไม่คำนึงถึงหลักการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก็จบ…สำหรับย่าบุษ ไม่อยากจบแบบไม่สวยอ่ะ!!!….ใครต้องการแบบนั้น ก็เชิญคร่าาาาาาา…เพราะฉัน คือ ข้าราชการความเห็น (0)