อนุทิน 160394 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๖

๑ ปี = ๒๐,๐๐๐ กม. ถ่ายน้ำมันเครื่อง…ตามนั้น…ต้องพึ่งศูนย์ เพราะย่าบุษทำเองไม่เป็นอ่ะ!!!…ปัจจุบันรถยนต์ เป็นระบบสัมผัส พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่เป็นก็ต้องเป็น ระบบดิจิตอล…ประสบการณ์จาก เป็นเจ้าของรถ ๔ คัน เห็นถึงการพัฒนาการรถยนต์ความเห็น (0)