อนุทิน 160335 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๘

ช่วงเช้าวันนี้ หลังสอบสัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการเรียบร้อย…ได้เข้าร่วมมาทดสอบร่างกายกับน้องเจ้าหน้าที่…ทดสอบกับวิธีของร่างกายในวัย ๕๖…เล่นเอาเหงื่อชื้นเสื้อพอแรง…อิอิ…ความเห็น (0)