อนุทิน 160289 - ต้นโมกข์

คำว่า epitome ห้ามอ่านว่า เอพ พิ เท มี เป็นอันขาดครับ เขาอ่านว่า เอพิเทอมิ ต่างหาก

คำนี้จะแปลว่า บุคคล หรือ สิ่งของที่เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้ครับ

เขียน 16 Sep 2018 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)