อนุทิน 160278 - อร วรรณดา

อนุทินที่ ๑๖๓ การแก้ปัญหาที่จะกระทบกัลคนอื่นควรรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน https://www.gotoknow.org/posts/652771

เขียน 16 Sep 2018 @ 04:53 () แก้ไข 18 Sep 2018 @ 20:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #พอเพียง#ถั่วลิสง#กาแก้ปัญหาความเห็น (0)