อนุทิน 160266 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๖๖

เมื่อวานย่าขับรถผ่าน Shabu Shabu Nang Nai…เธอนั่งมากับย่า และหันไปอ่านว่า “ชาบู ชาบู นางไน”…เธออ่านชื่อเป็นภาษาอังกฤษของสถานที่ได้แล้ว เธอเก่งขึ้นมากค่ะ “ฟ้าคราม” มิเสียแรงที่ย่าให้โอกาสกับเธอ ๆ ใช้โอกาสที่เยี่ยมมาก ๆความเห็น (0)