อนุทิน 159972 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๔๔

บำบัดจิตด้วย…เสียงดนตรี หรือบทดสวดมนต์…จะทำให้จิตฉันนิ่ง สงบ ได้ดีมาก ๆ มุ่งสู่ “จิตประภัสสร”…จิตเดิม เสมือนเป็นการฟอกจิตให้ใส ยิ่งขึ้นความเห็น (0)