อนุทิน 159954 - ต้นโมกข์

คำนี้ colleague ห้ามอ่าน คู ลีก เป็นอันขาดครับ จริงๆแล้วอ่านว่า คะ หลีก ต่างหากครับ

คำนี้จะแปลว่า เพื่อนร่วมงาน นั่นเอง

เขียน 09 Sep 2018 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)