อนุทิน 15995 - มัทนา

มัทนา

อนุทินสุดท้ายก่อนนอน

Satake sensei บอกว่า กฎระเบียบปฎิบัติที่มีมากมายใน kyudo นั้น จริงๆไม่ต้องจำอะไรมาก ง่ายที่สุด ให้คิดในใจเสมอว่าเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องมี courtesy แล้วคุณจะไม่ทำอะไรผิดกฎผิดมารยาท

สิ่งที่สำคัญมากๆใน คิวโดะ คือ Rei แปลว่า ความเคารพ มารยาท และ ความอ่อนน้อม

เขียน 21 Jul 2008 @ 15:13 ()


ความเห็น (0)