อนุทิน 159947 - prayat duangmala

จิตอาสา..ไม่มีค่าจ้างแต่เป็นการสละด้วยใจที่ทำให้คนอื่นได้เข้าใจในหลักการศึกษาปฏิบัติ..ในตนเิงมากขึ้น จำนวน 8 สิบกว่าคนคงมีบ้างที่จะนำไปฝึกตนเอง..

เขียน 09 Sep 2018 @ 12:19 ()


ความเห็น (0)