อนุทิน 159895 - นวพล แก้วสุวรรณ

ร่วมนำเสนองานเกี่ยวกับด้านการจัดการความรู้และสารสนเทศศาสตร์ ในงาน International Conference on Open Library to Open Society in August 18-19th, 2018 at Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand. สามารถดาวน์โหลด Proceedings งานย้อนหลังได้ที่ http://www.li.mahidol.ac.th/icoo/

เขียน 07 Sep 2018 @ 22:07 ()


ความเห็น (0)