อนุทิน 159885 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๒๖

จากที่อ่านเรื่องราวต่าง ๆ มา ส่วนมากเห็นแต่ลูกน้องนินทานาย…แต่ไม่ค่อยได้เห็นว่านายจะนินทาลูกน้อง…เป็นเพราะ???

หรือในบางทีเห็นลูกน้องว่านายไม่ดีแบบนั้น แบบนี้…แต่ไม่ค่อยมีว่านายจะว่าลูกน้องไม่ดีเลย…แปลกกกกกกกกก…ความเห็น (0)