อนุทิน 159869 - ดร.วิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

คำนิยามศัพท์ เด็กหาย

  1. เด็กหาย หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่หายออกจากบ้าน โดยที่ตั้งใจหนีหายหรือมีเหตุทำให้เกิดการหายหาย หรือการหายตัวเป็นลักษณะคดีความอาญา และได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้บุคคลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตามช่วยเหลือค้นหาเด็กหาย

  2. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดตามเด็กหาย มีทั้งเป็นหน่วยงานของภาครัฐและเป็นหน่วยงานของภาคเอกชน

  3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามเด็กหาย

เขียน 06 Sep 2018 @ 22:27 () แก้ไข 06 Sep 2018 @ 22:28, ()

คำสำคัญ (Tags) #เด็กหายความเห็น (0)