อนุทิน 159861 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๐๑๙

จิตอาสา…ขอทำดีด้วยหัวใจ…ทำดีตรงไหนก็ได้…หากแต่ใจใฝ่ดีความเห็น (0)