อนุทิน 159780 - ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา

การสร้างบรรยากาศรอบๆตัวผู้เรียนให้ผ่อนคลาย เป็นกันเอง และปล่อยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกัน ครูมีหน้าที่สังเกตและรับฟังให้เขาได้มีบทบาท ผิดบ้างพลาดบ้างก็ไม่เป็นไร ไม่ดุไม่โทษผู้เรียน เรามาสรุปหาข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไขร่วมกัน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้แบบฝังแน่น #ความเห็นส่วนตัวครับ

เขียน 04 Sep 2018 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)