อนุทิน 159731 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๐๘

ทุกสรรพสิ่ง…ถูกกำหนดให้มาทำหน้าที่บนโลกมนุษย์

ฉันก็เช่นกัน…ทำหน้าที่เพื่อแผ่นดิน เพื่อครอบครัวและบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยความเห็น (0)