อนุทิน 159684 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“… เรามีอาวุธอยู่เต็มความสามารถของเรา ที่เราจะปราบความชั่วทั้งหลายของเรามาโดยลำดับ …” หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

หลวงตาทิ้งคำสอนไว้มากมายให้เป็นแก่นดำเนินชีวิต เราเองก็ต้องตั้งใจปราบความชั่วในใจของเราไปโดยลำดับความเห็น (0)