อนุทิน 159682 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๖

ต่อให้คนอื่น คิดไม่ดีต่อฉัน…สำหรับฉันก็มีหน้าที่ ที่จะคิดดีและกระทำดีตอบต่อเท่านั้น…มิมีสิ่งใดมาเปลี่ยนเจตนาเดิมของฉันได้…และก็มิเคยหวังว่า จะได้สิ่งใดมาตอบแทน

(เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเอง)ความเห็น (0)