อนุทิน 159673 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๙๒

จากที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจมหาวิทยาลัย…เมื่อวานตรวจเสร็จ ทำการสรุปผล ทำให้เห็นว่า “มีอยู่เรื่องเดียวของกองบริหารงานบุคคล ที่มีประเด็น คือ การปลอมใบประกอบวิชาชีพ ในที่สุด ว่ากันด้วยกระบวนการตามกฎหมาย…ดีที่เจ้าตัวยอมรับผิดกับฉันเอง จดหมายฉบับนั้น คือ พยานหลักฐานให้กับตัวของฉันเอง ทำให้เห็นว่า…กฎแห่งกรรม ยังใช้ได้อยู่เสมอ ในการทำกรรมดี…ขอขอบคุณในกรรมดีที่ฉันได้ทำต่อมหาวิทยาลัย เพราะสิ่งนี้ คือ เกราะป้องกันในการทำงานของฉันเอง”

สำหรับงานการเงิน แผน พัสดุ มาเพียบบบบบบบ…ควรทำงานให้เป็นระบบ และชัดเจน ไม่เฉพาะส่วนกลาง ทุกคณะ สำนัก หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ต้องทำงานในเชิงระบบ จึงจะไม่มีข้อสงสัยให้กับ สตง.ความเห็น (0)