อนุทิน 159658 - พ.แจ่มจำรัส

สูดลมหายใจลึกๆ ดูลมหายใจเข้าออก ช้าๆ หลับตา ทบทวน ปัจจุบันขณะของตนเอง หลายชีวิตรอบข้างดำเนินไป ทั้งดูเนิบนาบเชื่องช้า บ้างวุ่นวายรุ่มร้อน บ้างหงุดหงิดสับสน อารมณ์แตกต่างกันไป มากมาย แตกต่าง ทุกสิ่งอย่างเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง ใจเราก็เช่นเดียวกัน เมื่อไม่รู้ทันอารมณ์ของจิต ย่อมวิ่งไปตามอารมณ์รอบข้างที่มากระทบ เป็นธรรมดา ดังนั้น ควรฝึกให้รู้ทันอารมณ์ ฝึกให้รุ้ทันสรรพสิ่งรอบข้าง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหนอ ไม่เที่ยงหนอไม่ใช่ของเราหนอ ……………..

เขียน 31 Aug 2018 @ 10:09 ()


ความเห็น (0)