อนุทิน 159651 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๘๕

ชอบคำ ๆ นี้…

คนดีจริง ๆ มักจะมองเห็น…

“ความดี” ของคนด้วยกัน เพราะใครได้ดี เขาก็ยินดี

พอใครตกต่ำ เขาก็ให้กำลังใจ

คนเลว ๆ มักจะมองเห็น…

แต่ความไม่ดี ของคนอื่น

พอใครได้ดี ก็ริษยา

พอใครตกต่ำ ก็เหยี่ยบย่ำซ้ำเติมความเห็น (0)