อนุทิน 159614 - ต้นโมกข์

การใช้ somebody, anybody, และ nobody

somebody หรือ someone แปลว่า บางคน ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีความหมายว่าบางคน แต่เป็นเอกพจน์เสมอ และกริยาข้างหลังต้องเป็นเอกพจน์ด้วย อ้อใช้ในประโยคบอกเล่าเท่านั้น เช่น

Someone in the school likes you. บางคนในโรงเรียนชอบคุณ

anybody หรือ anyone แปลว่า ใครๆ ใครต่อใคร หรือคนใดก็ได้ คำนี้เป็นเอกพจน์เช่นเดียวกัน และกริยาต้องสอดคล้องกับตัวมันด้วย เราใช้คำนี้กับประโยคคำถาม และปฏิเสธ เช่น

She doesn’t like to talk to anyone. เธอไม่ชอบคุยกับใคร

nobody หรือ no one แปลว่าไม่มีใคร เราใช้คำเหล่านี้กับประโยคบอกเล่า แต่มีความหมายเป็นปฏิเสธ เช่น

Nobody knows where she is. ไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหน

สำหรับประโยคทางขวาเป็นประโยคที่ถูกต้อง เพราะเป็นประโยคปฏิเสธ หากใช้ในประโยคทางซ้ายจึงผิด เพราะการใช้ nobody หรือ no one ต้องใช้ในประโยคบอกเล่าเท่านั้น

เขียน 29 Aug 2018 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)