อนุทิน 159572 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๙๗๖

หากไม่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตและการทำงาน…คงไม่ได้เดินมาไกลที่ใกล้จะถึงฝั่งแล้วล่ะ!!!…เดินทางด้วยขาตัวเองเท่านั้น…นี่คือ สิ่งที่ “บุษยมาศ” ไม่เหมือนคนอื่น…กล้าชน หากผิดกฎหมาย ว่ากันด้วยเหตุผลในการทำงาน เพราะฉัน คือ ผู้หญิงทำงานในยุคนี้…เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดความเห็น (0)