อนุทิน 159487 - ต้นโมกข์

คำถามสองคำถามนี้ ไม่เหมือนกัน

การถาม Do you like…..? เป็นการถามว่า เธอชอบสิ่งนี้หรือไม่?

การถาม Would you like…….? เป็นการถามว่าเธอต้องการสิ่งนี้หรือไม่?

ซึ่งคำถามถูกทั้งสองแบบครับ

Do you like a glass of wine? เธอชอบไวน์หรือไม่?

Would you like a glass of wine? เธอต้องการไวน์หรือไม่?

เขียน 25 Aug 2018 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)